aparaty cyfrowe, kamery cyfrowe


 
Aster


Katalog Ciekawych Stron
Logo ŻagielKlientom naszego sklepu proponujemy zakupy ratalne we współpracy z firmą Żagiel S.A.Zakupy ratalne w formie wysyłkowej:
 1. Zamawiając towar, jako sposób płatności należy wybrać opcję 'Raty Żagiel'.
 2. Pracownik sklepu potwierdzi Państwu dostępność towaru, przedstawi wymagane dokumenty (ich wykaz znajduje się także na dole tej strony) oraz ustalicie Państwo, w której z licznych filii Żagla nastąpi podpisnie umowy kredytowej.
 3. Po wysłaniu niezbędnych dokumentów do Żagla nasz pracownik poinformuje Państwa o gotowości Żagla do podpisania umowy.
 4. Następnie należy odwiedzić filię Żagla z wymaganymi dokumentami, tam następuje sprawdzenie dokumentów oraz zdolności kredytowej i w ciągu kilkunastu minut przyznanie kredytu.
 5. Firma Żagiel potwierdza nam przydział kredytu i wysyłamy zamówiony towar.
Wymagane dokumenty:
 1. Dwa dokumenty stwierdzające tożsamość, takie jak:
  • dowód osobisty, paszport lub karta stałego pobytu,
  • inny dokument ze zdjęciem (prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, książeczka wojskowa, legitymacja służbowa) lub legitymacja emeryta bądź rencisty.
 2. Źródło i wysokość dochodów:
  • Umowy o pracę - wtedy należy dostarczyć oryginał zaświadczenia o otrzymywanych dochodach.
  • Emerytury lub renty - oryginał ostatniego odcinka renty lub emerytury.
  • W przypadku rencisty - dodatkowo kserokopię dokumentu (orzeczenie lekarskie lub legitymację rencisty) stwierdzającego czas, na jaki renta została przyznana.
  • Zasiłek i świadczenia przedemerytalne - dokument stwierdzający wysokość przyznanego świadczenia / zasiłku (decyzja lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy).
Osoby prowadzące działalność gospodarczą (na własny rachunek lub w formie spółki) składają:
 1. kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopię aktualnego wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami lub zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami,
 3. w zależności od przyjętej formy rozliczania podatku z Urzędem Skarbowym:
  1. Księga przychodów i rozchodów/Księgi handlowe:
   • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów
    lub
   • kopię deklaracji podatkowej za ostatni miesiąc (potwierdzoną przez Urząd Skarbowy).
  2. Zryczałtowany podatek:
   • oświadczenie o osiąganych dochodach
   • ewidencję przychodów do wglądu
  3. Karta podatkowa:
   • kopię decyzji o wymiarze karty podatkowej
   • oświadczenie o uzyskiwanych dochodach
Osoby uzyskujące dochody z działalności rolniczej:
 1. Oryginał zaświadczenia z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarki rolnej zawierającego:
  • wielkość gospodarstwa w ha fizycznych i przeliczeniowych
  • wielkość rocznego przeciętnego dochodu
  • cel wydania zaświadczenia
  • pieczęć Urzędu Gminy oraz imienna pieczęć osoby upoważnionej wraz z podpisem,
  lub
 2. Nakaz płatniczy za bieżący rok,
  lub
 3. Inny dokument określający wysokość miesięcznego dochodu za okres ostatnich 3 miesięcy np. z mleczarni, ubojni, przedsiębiorstwa skupującego od rolnika płody rolne, świadczący o stałym charakterze otrzymywanego świadczenia.
Osoby uzyskujące dochód z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości:
należącej do ww. osób na zasadzie: prawa własności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub do domu jednorodzinnego, prawa użytkowania wieczystego składają dokumenty:

 1. umowę najmu lub dzierżawy lokalu lub innej nieruchomości, w której dana osoba występuje jako wynajmujący lub wydzierżawiający (Termin wygaśnięcia umowy najmu lub dzierżawy musi być o co najmniej 1 miesiąc kalendarzowy dłuższy niż okres spłaty kredytu),
 2. oświadczenie klienta potwierdzające, że umowa nie jest wypowiedziana,
 3. kopie rozliczenia podatku dochodowego od dochodu z tytułu najmu lub dzierżawy.
Istnieje również możliwość uzyskania kredytu bez przedstawiania zaświadczenia o zarobkach

W przypadku kredytu nie przekraczającego kwoty 2 tys. zł istnieje możliwość uzyskania kredytu bez konieczności przedstawiana zaświadczenia o zarobkach. Konieczne jest jednak wniesienie minimalnej wpłaty własnej (jej wysokość uzależniona jest od branży do jakiej zaliczany jest kupowany towar).
Klienci posiadający Kartę Najlepszego Klienta mogą uzyskać na podstawie oświadczenia o uzyskiwanych dochodach bez wnoszenia wpłaty własnej kredyt w kwocie nie przekraczającej 4 tys. zł (lub 7 tys. zł w przypadku wniesienia min. 10% wpłaty własnej).

Logo ŻagielKlientom naszego sklepu proponujemy również zakupy ratalne we współpracy z firmą CETELEM Bank S.A.
Logo Żagiel Klientom naszego sklepu proponujemy również zakupy ratalne we współpracy z firmą AIG Bank Polska S.A.

Więcej szczegółów można przeczytać na stronie banku: AIG Bank Polska S.A.

Podaj kwotę podstawy i kliknij logo:
Minimum: 500 PLN  PLN
Logo Żagiel Logo CETELEM Logo AIG Bank

Biuro i salon firmowy:
ul. Dworcowa 16
65-019 Zielona Góra (czynne pon-pt 10-18, sob 10-14)

(0)68 320 23 45
(0)68 320 23 34
(0)509 598 697

e-mail:
skype: fotoexpert
gg: 1895591

Ostatnio wyszukiwane
Copyright ©2003-2018 by 4MANY Krzysztof Grzechulski. Designed by: inspire.pl
Ostatnia aktualizacja naszej oferty: 17 lipca 2018
aparaty cyfrowe, kamery cyfrowe